Okres jesienny to czas, kiedy większość urządzeń grzewczych przechodzi z fazy letniego „uśpienia” do aktywnej pracy i ogrzewania naszych pomieszczeń. Nie wystarczy „odkręcić” grzejnik, aby uzyskać wymagany efekt. Podstawową czynnością, jaką musimy wykonać z początkiem sezonu grzewczego, jest odpowietrzenie grzejników zwanych inaczej kaloryferami pokojowymi.

Zapowietrzeniu ulega praktycznie każdy grzejnik, niezależnie od wielkości, budowy czy daty produkcji urządzenia. Ma to związek z nieregularnym korzystaniem z grzejnika, w wyniku czego może dochodzić do nieprawidłowego napełniania układu. Gdy nasz grzejnik wypełniany jest gorącą wodą, wraz z nią pojawiają się w urządzeniu pęcherzyki powietrza. Gdy ilość powietrza jest bardzo duża, blokuje ona uzyskanie odpowiedniej temperatury. Inną przyczyną zapowietrzenia może być nieszczelność samej instalacji grzewczej.

Kiedy i jak odpowietrzyć grzejniki łazienkowe?

Pierwszym sygnałem świadczącym o tym, że grzejnik należy odpowietrzyć, jest niska temperatura urządzenia – nawet jeśli termostat pokazuje maksymalną wartość. To jasny sygnał, że urządzenie nie działa poprawnie i najpewniej potrzebuje „resetu” w postaci odpowietrzenia.

Jak odpowietrzyć grzejnik aluminiowy?

O wiele prościej odpowietrzymy grzejnik pokojowy z zaworem odpowietrzającym. W zaworze wystarczy poluzować śrubę i odprowadzić powietrze z grzejnika. Usłyszymy charakterystyczny świst. To właśnie ów nadmiar powietrza, który uniemożliwia nam uzyskanie odpowiedniej temperatury grzejnika. Powietrze wypuszczamy aż do momentu, w którym z zaworu wyleci ciepła ciecz. To sygnał, że pozbyliśmy się już nadmiarowego powietrza. Po zakręceniu zaworu odpowietrzającego, grzejnik powinien natychmiast wypełnić się odpowiednią temperaturą.

Jeśli mamy do czynienia z grzejnikami bez zaworów odpowietrzających, przed rozpoczęciem odpowietrzania będziemy musieli sprawdzić ciśnienie w naszej instalacji centralnego ogrzewania. Standardowo będzie ono wynosić około 1,0-1,2 atmosfery. Aby lepiej przeprowadzić proces odpowietrzania, można nawet nieco zwiększyć jego wartość, starając się jednak nie przekraczać 1,5 atmosfery. Ważną czynnością będzie zatrzymanie pompy, która z kolei zatrzyma obieg wody. Dzięki temu będziemy pewni, że powietrze zbierze się w górnej części grzejnika, skąd w łatwy sposób będziemy mogli go usunąć.

Oczyść grzejniki!

Kurz na grzejniku nie wpływa znacząco na efektywność grzewczą urządzenia, ale może mieć wpływ na jakość ogrzewanego powietrza. Drobinki kurzu pod wpływem ciepła unoszą się w ogrzewanym pomieszczeniu, przez co osiadają na innych elementach wyposażenia i mogą podrażniać nasz układ oddechowy. Stąd poza odpowietrzeniem grzejnika, warto też oczyścić urządzenie!

Pamiętajmy o wyborze odpowiednich środków czyszczących, które nie będą żrące i nie wejdą w reakcje z powłoką grzejnika. Najlepszym rozwiązaniem będzie woda z płynem do mycia naczyń i miękka ścierka. Mocniejsze zabrudzenia wymagać mogą kilkukrotnego i mocniejszego przetarcia, ale z pewnością nie będą problematyczne do usunięcia z powłok lakierowanych.

W każdych czynnościach związanych z czyszczeniem, odpowietrzaniem czy też konserwacją grzejnika, postępujmy zgodnie z zaleceniami producentami. Te znajdziemy w instrukcji użytkowania urządzenia grzewczego.